VOLEJBAL           pro dívky a chlapce od 10 let (do 20 let)

Učíme základy volejbalu zábavnými metodami.
Výuka zvláště mladších dětí probíhá formou zábavných her.
Zapojíme všechny děti do hry po celý trénink.
Pořádáme turnaje v přehazované, ve volejbalu a v beach volejbalu.

VOLEJBAL I.     začátečníci

Úterý      16.15. – 17.30

VOLEJBAL II.    pokročilí

Úterý       17.30 – 18.50
Čtvrtek    18.30 – 19.50

Předplatné na pololetí od 1. 2. do 9. 6. 2022  činí  1 100 Kč ( 1 lekce týdně, celkem 18, resp. 17 lekcí). Necvičí se o svátcích a  školních prázdninách.

Platí se v hotovosti přímo na hodinách.