SKOKÁNEK

SKOKÁNEK         cvičení pro děti od 4 do 6 let

PO    17:30 – 18:30                ČT   16:30 – 17:30

Ve SKOKÁNKU se vaše děti seznámí s nejrůznějšími pohybovými aktivitami v tělocvičně. Budeme s nimi hrát mnoho pohybových her s využitím míčů, míčků, balónků, polštářků, švihadel, obručí, žebříků, padáku a jiného náčiní. Zacvičíme si při hudbě. Budeme běhat, skákat, lézt, prolézat, házet, protahovat i relaxovat. Použijeme žebřiny, žíněnky, kruhy, šplhadla, trampolínu, švédské bedny a lavičky. Nenásilně povedeme děti k správnému držení těla.

Skokánek veselou a zábavnou formou rozvine pohybové schopnosti vašich dětí.

Na cvičení děti potřebují vhodné sportovní oblečení (tričko, šortky, legíny nebo tepláky), čisté sportovní boty a pití.

Předplatné na pololetí od 19. 9. 2022 do 31. 1. 2023  činí  1 400 Kč ( 1 lekce týdně, celkem 16, resp. 15 lekcí). Necvičí se 24. a 25. 10., 19. – 22. 12. 2022, o svátcích a  školních prázdninách.

Plaťte prosím převodem na účet 243898329/0800 nejpozději do 30. 9.  2022.  Jako variabilní symbol uveďte Váš telefon a do zprávy pro příjemce jméno dítěte.

SKOKÁNEK PLUS        cvičení pro děti od 6 do 9 let

ČT   17:30 – 18:30

Kurz SKOKÁNEK PLUS  je určen pro děti od 6  do 8 let. Podobně jako Skokánek pro předškoláky rozvíjí a zdokonaluje zábavnou formou přirozené pohybové schopnosti dětí. Na rozdíl od kurzu Malý Skippy, který je zaměřen především na míčové hry, SKOKÁNEK PLUS kromě dovedností s nejrůznějšími typy míčů učí děti základům atletiky, gymnastiky a pomocí pohybových her, sportovního náčiní a lezeckých drah rozvíjí rychlost, sílu, obratnost, koordinaci a vytrvalost.

Na cvičení děti potřebují vhodné sportovní oblečení (tričko, šortky, legíny nebo tepláky), čisté sportovní boty a pití.

Předplatné na pololetí od 19. 9. 2022 do 31. 1. 2023  činí  1 400 Kč ( 1 lekce týdně, celkem 16, resp. 15 lekcí). Necvičí se 24. a 25. 10., 19. – 22. 12. 2022, o svátcích a  školních prázdninách.

Plaťte prosím převodem na účet 243898329/0800 nejpozději do 30. 9.  2022.  Jako variabilní symbol uveďte Váš telefon a do zprávy pro příjemce jméno dítěte.