Ceník pro školní rok 2020/21

DĚTSKÉ KURZY
Dětské kurzy se platí pouze formou předplatného vždy na jedno pololetí.

CVIČÍME SPOLU

Předplatné na pololetí od 14. 9. 2020 do 31. 1. 2021  činí  1 200 Kč ( 1 lekce týdně, celkem 15 lekcí) pro dospělého a jedno dítě nebo 1 600 Kč pro dospělého a dvě děti. Necvičí se o svátcích a  školních prázdninách, 26. – 29. 10.  (týden podzimních prázdnin) a od 14. do 23. 12. 2020.

Plaťte prosím převodem na účet 243898329/0800 nejpozději do 30. 9. 2020. Jako variabilní symbol uveďte Váš telefon a do zprávy pro příjemce jméno dítěte.

SKOKÁNEK, SKOKÁNEK PLUS 

Předplatné na pololetí od 14. 9. 2020 do 31. 1. 2021  činí  1 200 Kč ( 1 lekce týdně, celkem 15, resp. 16 lekcí)  Necvičí se o svátcích a  školních prázdninách, 26. – 29. 10.  (týden podzimních prázdnin) a od 14. do 23. 12. 2020.

Plaťte prosím převodem na účet 243898329/0800 nejpozději do 30. 9. 2020. Jako variabilní symbol uveďte Váš telefon a do zprávy pro příjemce jméno dítěte.

MALÝ a VELKÝ SKIPPY, VOLEJBAL, ZUMBATOMIC

Předplatné na pololetí od 14. 9. 2020 do 31. 1. 2021  činí  1 100 Kč ( 1 lekce týdně, celkem 16 lekcí)  Necvičí se o svátcích a  školních prázdninách, 26. – 29. 10.  (týden podzimních prázdnin) a od 14. do 23. 12. 2020.

Platí se v hotovosti přímo na hodinách.

 

KURZY PRO DOSPĚLÉ

Platí se formou předplatného na pololetí nebo jednorázovou platbou za lekci v hotovosti na cvičení.

INTERVAL BODY, ZUMBA, KRUHOVÝ TRÉNINK, ZUMBA & CORE, BODY TONING

ORANŽOVÁ KARTA – 1000 Kč

Předplatné na pololetí od 14. 9. 2020 do 31. 1. 2021 na jednu konkrétní lekci týdně (Celkem 15, resp. 16 lekcí). Necvičí se o svátcích a  školních prázdninách, 26. – 29. 10.  (týden podzimních prázdnin) a od 14. do 23. 12. 2020.

ZELENÁ KARTA – 2000 Kč

Předplatné na pololetí od 14. 9. 2020 do 31. 1. 2021 na všechny lekce týdně. Necvičí se o svátcích a  školních prázdninách, 26. – 29. 10.  (týden podzimních prázdnin) a od 14. do 23. 12. 2020.

Jednorázová platba za 1 lekci:    100,- Kč

Číslo účtu: 243898329/0800