Ceník pro školní rok 2023/24

Některé zdravotní pojišťovny přispívají dětem i dospělým na pohybové aktivity. Rádi Vám vystavíme potvrzení o platbě kurzu.

DĚTSKÉ KURZY
Dětské kurzy se platí pouze formou předplatného vždy na jedno pololetí.

CVIČÍME SPOLU

Předplatné na pololetí od 1. 2. do 6. 6. 2024  činí  1 600 Kč ( 1 lekce týdně, celkem 16 lekcí) pro dospělého a jedno dítě nebo 2 000 Kč pro dospělého a dvě děti. Necvičí se o svátcích a školních prázdninách.

Plaťte prosím převodem na účet 243898329/0800 nejpozději do 10. 2. 2024. Jako variabilní symbol uveďte Váš telefon a do zprávy pro příjemce jméno dítěte.

SKOKÁNEK, SKOKÁNEK PLUS 

Předplatné na pololetí od 1. 2. do 6. 6. 2024 činí  1 400 Kč ( 1 lekce týdně, celkem 16 nebo 17 lekcí). Necvičí se o svátcích a školních prázdninách.

Plaťte prosím převodem na účet 243898329/0800 nejpozději do 10. 2. 2024. Jako variabilní symbol uveďte Váš telefon a do zprávy pro příjemce jméno dítěte.

MALÝ a VELKÝ SKIPPY, ZUMBATOMIC

Předplatné na pololetí od 1. 2. do 6. 6. 2024  činí  1 400 Kč ( 1 lekce týdně, celkem 15 lekcí). Necvičí se o svátcích a školních prázdninách.

Plaťte prosím převodem na účet 243898329/0800 nejpozději do 10. 2. 2024. Jako variabilní symbol uveďte Váš telefon a do zprávy pro příjemce jméno dítěte.

VOLEJBAL

Předplatné na pololetí od 1. 2. do 6. 6. 2024  činí  1 400 Kč ( 1 lekce týdně, celkem 17 lekcí). Necvičí se o svátcích a školních prázdninách.

Platí se v hotovosti přímo na hodinách nejpozději do 10. 2. 2024.

KURZY PRO DOSPĚLÉ

INTERVAL BODY, ZUMBA, KRUHOVÝ TRÉNINK, ZUMBA & CORE, JÓGA

Platí se formou předplatného na pololetí nebo jednorázovou platbou za lekci v hotovosti na cvičení. Případně vyhotovíme fakturu pro Vašeho zaměstnavatele.

ORANŽOVÁ KARTA – 1400 Kč

Předplatné na pololetí od 1. 2. do 6. 6. 2024 na jednu konkrétní lekci týdně (celkem 15 – 17 lekcí). Necvičí se o svátcích a školních prázdninách.                  

Platí se v hotovosti přímo na hodinách.

BÍLÁ KARTA – 2 500 Kč

Předplatné na pololetí od od 1. 2. do 6. 6. 2024 na všechny lekce cvičení pro dospělé. Necvičí se o svátcích a školních prázdninách.

Platí se v hotovosti přímo na hodinách.

Jednorázová platba za lekci:    120,- Kč

Číslo účtu: 243898329/0800