Ceník pro školní rok 2022/23

DĚTSKÉ KURZY
Dětské kurzy se platí pouze formou předplatného vždy na jedno pololetí.

CVIČÍME SPOLU

Předplatné na pololetí od 1. 2. do 8. 6. 2023  činí  1 400 Kč ( 1 lekce týdně, celkem 14 lekcí) pro dospělého a jedno dítě nebo 1 800 Kč pro dospělého a dvě děti. Necvičí se o svátcích a  školních prázdninách.

Plaťte prosím převodem na účet 243898329/0800 nejpozději do 31. 1. 2023.  Jako variabilní symbol uveďte Váš telefon a do zprávy pro příjemce jméno dítěte.

SKOKÁNEK, SKOKÁNEK PLUS 

Předplatné na pololetí od 1. 2. do 8. 6. 2023  činí  1 400 Kč ( 1 lekce týdně, celkem 17 lekcí). Necvičí se o svátcích a  školních prázdninách.

Plaťte prosím převodem na účet 243898329/0800 nejpozději do 31. 1. 2023.  Jako variabilní symbol uveďte Váš telefon a do zprávy pro příjemce jméno dítěte.

MALÝ a VELKÝ SKIPPY, ZUMBATOMIC

Předplatné na pololetí od 1. 2. do 8. 6. 2023  činí  1 300 Kč ( 1 lekce týdně, celkem 18 lekcí). Necvičí se o svátcích a  školních prázdninách.

Plaťte prosím převodem na účet 243898329/0800 nejpozději do 31. 1. 2023.  Jako variabilní symbol uveďte Váš telefon a do zprávy pro příjemce jméno dítěte.

VOLEJBAL

Předplatné na pololetí od 1. 2. do 8. 6. 2023  činí  1 300 Kč ( 1 lekce týdně, celkem 17 lekcí). Necvičí se o svátcích a  školních prázdninách.

Platí se v hotovosti přímo na hodinách do 31. 1. 2023.

KURZY PRO DOSPĚLÉ

INTERVAL BODY, ZUMBA, KRUHOVÝ TRÉNINK, ZUMBA & CORE, BODY TONING

Platí se formou předplatného na pololetí nebo jednorázovou platbou za lekci v hotovosti na cvičení. Případně vyhotovíme fakturu pro Vašeho zaměstnavatele.

BÍLÁ KARTA – 1200 Kč

Předplatné na pololetí od 1. 2. do 8. 6. 2023 na jednu určitou lekci týdně (celkem 14 – 17 lekcí). Necvičí se o svátcích a  školních prázdninách.

ORANŽOVÁ KARTA – 2200 Kč

Předplatné na pololetí od 1. 2. do 8. 6. 2023 na všechny lekce cvičení pro dospělé (KROMĚ JÓGY).  Necvičí se o svátcích a  školních prázdninách.

Jednorázová platba za 1 lekci:    100,- Kč

Číslo účtu: 243898329/0800

JÓGA se platí formou předplatného na 18 lekcí (9. 1. – 8. 6. 2023) 1500,- Kč. Jednorázová platba 120,- Kč.