Ceník pro školní rok 2021/22

DĚTSKÉ KURZY
Dětské kurzy se platí pouze formou předplatného vždy na jedno pololetí.

CVIČÍME SPOLU

Předplatné na pololetí od 13. 9. 2021 do 31. 1. 2022  činí  1 200 Kč ( 1 lekce týdně, celkem 17 lekcí) pro dospělého a jedno dítě nebo 1 600 Kč pro dospělého a dvě děti. Necvičí se o svátcích a  školních prázdninách, 25. – 28. října 2021  (týden podzimních prázdnin) a od 13. do 23. prosince 2021.

Plaťte prosím převodem na účet 243898329/0800 nejpozději do 30. 9. 2021. Jako variabilní symbol uveďte Váš telefon a do zprávy pro příjemce jméno dítěte.

SKOKÁNEK, SKOKÁNEK PLUS 

Předplatné na pololetí od 13. 9. 2021 do 31. 1. 2022  činí  1 200 Kč ( 1 lekce týdně, celkem 17, resp. 16 lekcí).  Necvičí se o svátcích a  školních prázdninách, 25. – 28. října 2021  (týden podzimních prázdnin) a od 13. do 23. prosince 2021.

Plaťte prosím převodem na účet 243898329/0800 nejpozději do 30. 9. 2021. Jako variabilní symbol uveďte Váš telefon a do zprávy pro příjemce jméno dítěte.

MALÝ a VELKÝ SKIPPY, ZUMBATOMIC

Předplatné na pololetí od 13. 9. 2021 do 31. 1. 2022  činí  1 100 Kč ( 1 lekce týdně, celkem 15 lekcí). Necvičí se o svátcích a  školních prázdninách, 25. – 28. října 2021  (týden podzimních prázdnin) a od 13. do 23. prosince 2021.

Plaťte prosím převodem na účet 243898329/0800 nejpozději do 30. 9. 2021. Jako variabilní symbol uveďte Váš telefon a do zprávy pro příjemce jméno dítěte.

VOLEJBAL

Předplatné na pololetí od 13. 9. 2021 do 31. 1. 2022  činí  1 100 Kč ( 1 lekce týdně, celkem 15, resp. 16 lekcí). Necvičí se o svátcích a  školních prázdninách, 25. – 28. října 2021  (týden podzimních prázdnin) a od 13. do 23. prosince 2021.

Platí se v hotovosti přímo na hodinách.

KURZY PRO DOSPĚLÉ

Platí se formou předplatného na pololetí nebo jednorázovou platbou za lekci v hotovosti na cvičení. Případně vyhotovíme fakturu pro Vašeho zaměstnavatele.

INTERVAL BODY, ZUMBA, KRUHOVÝ TRÉNINK, ZUMBA & CORE, BODY TONING

ŽLUTÁ KARTA – 1000 Kč

Předplatné na pololetí od 13. 9. 2021 do 31. 1. 2022 na jednu konkrétní lekci týdně (Celkem 15 – 17 lekcí).  Necvičí se o svátcích a  školních prázdninách, 25. – 28. října 2021  (týden podzimních prázdnin) a od 13. do 23. prosince 2021.

ZELENÁ KARTA – 2000 Kč

Předplatné na pololetí od 13. 9. 2021 do 31. 1. 2022 na všechny lekce týdně.  Necvičí se o svátcích a  školních prázdninách, 25. – 28. října 2021  (týden podzimních prázdnin) a od 13. do 23. prosince 2021.

Jednorázová platba za 1 lekci:    100,- Kč

Číslo účtu: 243898329/0800