Ceník pro školní rok 2021/22

DĚTSKÉ KURZY
Dětské kurzy se platí pouze formou předplatného vždy na jedno pololetí.

CVIČÍME SPOLU

Předplatné na pololetí od 1. 2. do 9. 6. 2022  činí  1 200 Kč ( 1 lekce týdně, celkem 16 lekcí) pro dospělého a jedno dítě nebo 1 600 Kč pro dospělého a dvě děti. Necvičí se o svátcích a  školních prázdninách.

Plaťte prosím převodem na účet 243898329/0800 nejpozději do 15. února 2022.  Jako variabilní symbol uveďte Váš telefon a do zprávy pro příjemce jméno dítěte.

SKOKÁNEK, SKOKÁNEK PLUS 

Předplatné na pololetí od 1. 2. do 9. 6. 2022  činí  1 200 Kč ( 1 lekce týdně, celkem 16, resp. 17 lekcí) Necvičí se o svátcích a  školních prázdninách.

Plaťte prosím převodem na účet 243898329/0800 nejpozději do 15. února 2022.  Jako variabilní symbol uveďte Váš telefon a do zprávy pro příjemce jméno dítěte.

MALÝ a VELKÝ SKIPPY, ZUMBATOMIC

Předplatné na pololetí od 1. 2. do 9. 6. 2022  činí  1 100 Kč ( 1 lekce týdně, celkem 18 lekcí). Necvičí se o svátcích a  školních prázdninách.

Plaťte prosím převodem na účet 243898329/0800 nejpozději do 15. února 2022.  Jako variabilní symbol uveďte Váš telefon a do zprávy pro příjemce jméno dítěte.

VOLEJBAL

Předplatné na pololetí od 1. 2. do 9. 6. 2022  činí  1 200 Kč ( 1 lekce týdně, celkem 18, resp. 17 lekcí). Necvičí se o svátcích a  školních prázdninách.

Platí se v hotovosti přímo na hodinách.

KURZY PRO DOSPĚLÉ

Platí se formou předplatného na pololetí nebo jednorázovou platbou za lekci v hotovosti na cvičení. Případně vyhotovíme fakturu pro Vašeho zaměstnavatele.

INTERVAL BODY, ZUMBA, KRUHOVÝ TRÉNINK, ZUMBA & CORE, BODY TONING

ŽLUTÁ KARTA – 1000 Kč

Předplatné na pololetí od 1. 2. do 9. 6. 2022 na jednu konkrétní lekci týdně (Celkem 16 – 18 lekcí).  Necvičí se o svátcích a  školních prázdninách.

ZELENÁ KARTA – 2000 Kč

Předplatné na pololetí od 1. 2. do 9. 6. 2022 na všechny lekce týdně.  Necvičí se o svátcích a  školních prázdninách.

Jednorázová platba za 1 lekci:    100,- Kč

Číslo účtu: 243898329/0800