Ceník pro školní rok 2022/23

DĚTSKÉ KURZY
Dětské kurzy se platí pouze formou předplatného vždy na jedno pololetí.

CVIČÍME SPOLU

Předplatné na pololetí od 19. 9. 2022 do 31. 1. 2023  činí  1 400 Kč ( 1 lekce týdně, celkem 16 lekcí) pro dospělého a jedno dítě nebo 1 800 Kč pro dospělého a dvě děti. Necvičí se 24. a 25. 10., 19. – 22. 12. 2022, o svátcích a  školních prázdninách.

Plaťte prosím převodem na účet 243898329/0800 nejpozději do 30. 9.  2022.  Jako variabilní symbol uveďte Váš telefon a do zprávy pro příjemce jméno dítěte.

SKOKÁNEK, SKOKÁNEK PLUS 

Předplatné na pololetí od 19. 9. 2022 do 31. 1. 2023  činí  1 400 Kč ( 1 lekce týdně, celkem 16, resp. 15 lekcí). Necvičí se 24. a 25. 10., 19. – 22. 12. 2022, o svátcích a  školních prázdninách.

Plaťte prosím převodem na účet 243898329/0800 nejpozději do 30. 9.  2022.  Jako variabilní symbol uveďte Váš telefon a do zprávy pro příjemce jméno dítěte.

MALÝ a VELKÝ SKIPPY, ZUMBATOMIC

Předplatné na pololetí od 19. 9. 2022 do 31. 1. 2023  činí  1 300 Kč ( 1 lekce týdně, celkem 15 lekcí). Necvičí se 24. a 25. 10., 19. – 22. 12. 2022, o svátcích a  školních prázdninách.

Plaťte prosím převodem na účet 243898329/0800 nejpozději do 30. 9.  2022.  Jako variabilní symbol uveďte Váš telefon a do zprávy pro příjemce jméno dítěte.

VOLEJBAL

Předplatné na pololetí od 19. 9. 2022 do 31. 1. 2023  činí  1 300 Kč ( 1 lekce týdně, celkem 17, resp. 15 lekcí). Necvičí se 24. a 25. 10., 19. – 22. 12. 2022, o svátcích a  školních prázdninách.

Platí se v hotovosti přímo na hodinách do 30. 9. 2022.

KURZY PRO DOSPĚLÉ

Platí se formou předplatného na pololetí nebo jednorázovou platbou za lekci v hotovosti na cvičení. Případně vyhotovíme fakturu pro Vašeho zaměstnavatele.

INTERVAL BODY, ZUMBA, KRUHOVÝ TRÉNINK, ZUMBA & CORE, BODY TONING

RŮŽOVÁ KARTA – 1200 Kč

Předplatné na pololetí od 19. 9. 2022 do 31. 1. 2023 na jednu určitou lekci týdně (celkem 15 – 17 lekcí). Necvičí se 24. a 25. 10., 19. – 22. 12. 2022, o svátcích a  školních prázdninách.

ZELENÁ KARTA – 2200 Kč

Předplatné na pololetí od 19. 9. 2022 do 31. 1. 2023 na všechny lekce cvičení pro dospělé.  Necvičí se 24. a 25. 10., 19. – 22. 12. 2022, o svátcích a  školních prázdninách.

Jednorázová platba za 1 lekci:    100,- Kč

Číslo účtu: 243898329/0800