Ceník pro školní rok 2019/20

DĚTSKÉ KURZY
Dětské kurzy se platí pouze formou předplatného vždy na jedno pololetí.

CVIČÍME SPOLU

Předplatné na pololetí od 1. 2. do 4. 6. 2020  činí  1 200 Kč ( 1 lekce týdně) pro dospělého a jedno dítě nebo 1 600 Kč pro dospělého a dvě děti, necvičí se o svátcích a  školních prázdninách (24. – 28. 2. a 9. 4. 2020).

Plaťte prosím převodem na účet 243898329/0800 nejpozději do 15. 2. 2020. Jako variabilní symbol uveďte Váš telefon a do zprávy pro příjemce jméno dítěte.

SKOKÁNEK, SKOKÁNEK PLUS 

Předplatné na pololetí od 1. 2. do 4. 6. 2020  činí  1 200 Kč ( 1 lekce týdně), necvičí se o svátcích a  školních prázdninách (24. – 28. 2. a 9. 4. 2020).

Plaťte prosím převodem na účet 243898329/0800 nejpozději do 15. 2. 2020. Jako variabilní symbol uveďte Váš telefon a do zprávy pro příjemce jméno dítěte.

MALÝ a VELKÝ SKIPPY, VOLEJBAL, ZUMBATOMIC

Předplatné na pololetí od 1. 2. do 4. 6. 2020  činí  1 100 Kč ( 1 lekce týdně), necvičí se o svátcích a  školních prázdninách (24. – 28. 2. a 9. 4. 2020).

Platí se v hotovosti přímo na hodinách.

 

KURZY PRO DOSPĚLÉ

Platí se formou předplatného na pololetí nebo jednorázovou platbou za lekci v hotovosti na cvičení.

INTERVAL BODY, ZUMBA, KRUHOVÝ TRÉNINK, ZUMBA & CORE, BODY TONING

ŽLUTÁ KARTA  –  1000 Kč

Předplatné na pololetí od 1. 2. do 4. 6. 2020 na jednu konkrétní lekci týdně, necvičí se o svátcích a  školních prázdninách (24. – 28. 2. a 9. 4. 2020).

RŮŽOVÁ KARTA – 2000 Kč

Předplatné na pololetí od 1. 2. do 4. 6. 2020 na všechny lekce týdně, necvičí se o svátcích a  školních prázdninách (24. – 28. 2. a 9. 4. 2020).

Jednorázová platba za 1 lekci:    80,- Kč

Číslo účtu: 243898329/0800