Ceník pro školní rok 2018/19

DĚTSKÉ KURZY
Dětské kurzy se platí pouze formou předplatného vždy na jedno pololetí.

SKOKÁNEK, SKOKÁNEK PLUS, CVIČÍME SPOLU

Předplatné na pololetí od 1. 2. do 6. 6. 2019 činí  1 200,- Kč ( 1 lekce týdně), necvičí se o svátcích, školních prázdninách a 15. – 17. dubna 2019 (týden školních velikonočních prázdnin).

Plaťte prosím převodem na účet 243898329/0800 nejpozději do 15. 2. 2019. Jako variabilní symbol uveďte Váš telefon a do zprávy pro příjemce jméno dítěte.

MALÝ a VELKÝ SKIPPY, VOLEJBAL, ZUMBATOMIC

Předplatné na pololetí od 1. 2. do 6. 6. 2019 činí  1 100,- Kč ( 1 lekce týdně), necvičí se o svátcích, školních prázdninách a 15. – 17. dubna 2019 (týden školních velikonočních prázdnin).

Platí se v hotovosti přímo na hodinách.

 

KURZY PRO DOSPĚLÉ

Platí se formou předplatného na pololetí nebo jednorázovou platbou za lekci v hotovosti na cvičení.

INTERVAL BODY, ZUMBA, KRUHOVÝ TRÉNINK, ZUMBA & CORE, BODY TONING

MODRÁ KARTA  –  1000 Kč

Předplatné na pololetí od 1. 2. do 6. 6. 2019  ( 1 lekce týdně), necvičí se o svátcích, školních prázdninách a 15. – 17. dubna 2019 (týden školních velikonočních prázdnin).

ZELENÁ KARTA  –  2000 Kč

Předplatné na pololetí od 1. 2. do 6. 6. 2019  ( 1 lekce týdně), necvičí se o svátcích, školních prázdninách a 15. – 17. dubna 2019 (týden školních velikonočních prázdnin).

Jednorázová platba za 1 lekci:    80,- Kč

Číslo účtu: 243898329/0800