Ceník pro školní rok 2019/20

DĚTSKÉ KURZY
Dětské kurzy se platí pouze formou předplatného vždy na jedno pololetí.

CVIČÍME SPOLU

Předplatné na pololetí od 16. 9. 2019 do 31. 1. 2020 činí  1 200 Kč ( 1 lekce týdně) pro dospělého a jedno dítě nebo 1 600 Kč pro dospělého a dvě děti, necvičí se o svátcích, školních prázdninách a od 29. do 31. 10. 2019 (týden podzimních prázdnin) a od 16. do 19. 12. 2019.

Plaťte prosím převodem na účet 243898329/0800 nejpozději do 30. 9. 2019. Jako variabilní symbol uveďte Váš telefon a do zprávy pro příjemce jméno dítěte.

SKOKÁNEK, SKOKÁNEK PLUS 

Předplatné na pololetí od 16. 9. 2019 do 31. 1. 2020 činí  1 200 Kč ( 1 lekce týdně), necvičí se o svátcích, školních prázdninách a od 29. do 31. 10. 2019 (týden podzimních prázdnin) a od 16. do 19. 12. 2019.

Plaťte prosím převodem na účet 243898329/0800 nejpozději do 30. 9. 2019. Jako variabilní symbol uveďte Váš telefon a do zprávy pro příjemce jméno dítěte.

MALÝ a VELKÝ SKIPPY, VOLEJBAL, ZUMBATOMIC

Předplatné na pololetí od 16. 9. 2019 do 31. 1. 2020 činí  1 100 Kč ( 1 lekce týdně), necvičí se o svátcích, školních prázdninách a od 29. do 31. 10. 2019 (týden podzimních prázdnin) a od 16. do 19. 12. 2019.

Platí se v hotovosti přímo na hodinách.

 

KURZY PRO DOSPĚLÉ

Platí se formou předplatného na pololetí nebo jednorázovou platbou za lekci v hotovosti na cvičení.

INTERVAL BODY, ZUMBA, KRUHOVÝ TRÉNINK, ZUMBA & CORE, BODY TONING

MODRÁ KARTA  –  1000 Kč

Předplatné na pololetí od 16. 9. 2019 do 31. 1. 2020 na jednu konkrétní lekci týdně, necvičí se o svátcích, školních prázdninách a od 29. do 31. 10. 2019 (týden podzimních prázdnin) a od 16. do 19. 12. 2019.

ZELENÁ KARTA  –  2000 Kč

Předplatné na pololetí od 16. 9. 2019 do 31. 1. 2020 na všechny lekce týdně, necvičí se o svátcích, školních prázdninách a od 29. do 31. 10. 2019 (týden podzimních prázdnin) a od 16. do 19. 12. 2019.

Jednorázová platba za 1 lekci:    80,- Kč

Číslo účtu: 243898329/0800