Ceník pro školní rok 2018/19

DĚTSKÉ KURZY
Dětské kurzy se platí pouze formou předplatného vždy na jedno pololetí.

SKOKÁNEK, SKOKÁNEK PLUS, CVIČÍME SPOLU

Předplatné na pololetí od 17. 9. 2018 do 31. 1. 2019 činí  1 200,- Kč ( 1 lekce týdně), necvičí se o svátcích, školních prázdninách, 31. 10., 1. 11 (středa a čtvrtek po školních podzimních prázdninách) a od 17. prosince 2018 (týden před Vánocemi) do 4. ledna 2019.

Plaťte prosím převodem na účet 243898329/0800 nejpozději do 30. 9. 2018. Jako variabilní symbol uveďte Váš telefon a do zprávy pro příjemce jméno dítěte.

MALÝ a VELKÝ SKIPPY, VOLEJBAL, ZUMBATOMIC

Předplatné na pololetí od 17. 9. 2018 do 31. 1. 2019 činí  1 100,- Kč ( 1 lekce týdně), necvičí se o svátcích, školních prázdninách, 31. 10., 1. 11 (středa a čtvrtek po školních podzimních prázdninách) a od 17. prosince 2018 (týden před Vánocemi) do 4. ledna 2019.

Platí se v hotovosti přímo na hodinách.

 

KURZY PRO DOSPĚLÉ

Platí se formou předplatného na pololetí nebo jednorázovou platbou za lekci v hotovosti na cvičení.

INTERVAL BODY, ZUMBA, KRUHOVÝ TRÉNINK, ZUMBA & CORE, BODY TONING

ORANŽOVÁ KARTA  –  1000 Kč

předplatné na pololetí  (17. 9. 2018 – 31. 1. 2019) na jednu určitou hodinu týdně, necvičí se o svátcích, školních prázdninách, 31. 10., 1. 11 (středa a čtvrtek po školních podzimních prázdninách) a od 17. prosince 2018 (týden před Vánocemi) do 4. ledna 2019.

ŽLUTÁ KARTA  –  2000 Kč

předplatné na pololetí  (17. 9. 2018 – 31. 1. 2019) na všechny hodiny cvičení pro dospělé,  necvičí se o svátcích, školních prázdninách, 31. 10., 1. 11 (středa a čtvrtek po školních podzimních prázdninách) a a od 17. prosince 2018 (týden před Vánocemi) do 4. ledna 2019.cvičení až 5x týdně

Jednorázová platba za 1 lekci:    80,- Kč

Číslo účtu: 243898329/0800